De website van Caecilia Gouda maakt gebruik van cookies.

Voorwaarden Facebook deel & win-actie t.b.v. promotie "Coup in Gouda":

1. De winactie “Coup in Gouda” is uitgeschreven door Stedelijke Harmonie Caecilia en het Gouds Muziektheater. Deze stichtingen zijn gevestigd in Gouda. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het bericht op Facebook hebt gedeeld op je eigen tijdlijn en in een reactie hebt aangegeven op welke
dag en met wie je naar de voorstelling wilt komen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De actie loopt tot 30 oktober 2017.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaar word binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie geïnformeerd via een persoonlijk bericht via Facebook.

10. Stedelijke Harmonie Caecilia en het Gouds Muziektheater kunnen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Stedelijke Harmonie Caecilia en het Gouds Muziektheater voor de winactie “Coup in Gouda” en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Stedelijke Harmonie Caecilia en het Gouds Muziektheater.

17. Stedelijke Harmonie Caecilia en het Gouds Muziektheater handelen met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Stedelijke Harmonie Caecilia, postbus 926, 2800 ax gouda of